Let’s get this out of the way

Algemene voorwaarden

Als we gaan samenwerken, gelden deze algemene voorwaarden.

Mijn ervaring is dat we er altijd wel uitkomen met gewoon verstand en fatsoen. Ondanks dat gelden deze voorwaarden ook als ik zelf eens niet zo strikt ben over de naleving ervan. Ik behoud me dus het recht voor om alsnog naleving te eisen.

Afwijken van deze algemene voorwaarden kan natuurlijk altijd, maar alleen als we dit van tevoren samen bespreken en schriftelijk vast leggen.

Ik heb mijn best gedaan om ze zo helder mogelijk op te schrijven, maar als je er vragen over hebt, laat het me vooral (en vooraf) weten!

De offerte

Mijn diensten zijn maatwerk – en een offerte dus ook. De prijzen op mijn website zijn een indicatie – de definitieve prijs komt tot stand nadat we samen bepalen hoe ik je precies ga helpen. De definitieve prijs voor mijn diensten vind je in mijn offerte.

Alle prijzen, zowel op mijn website, in mijn directe communicatie met jou, als in mijn offertes, zijn exclusief BTW en eventuele bijkomende kosten zoals reis- en verblijfkosten. Ook als ik dat ergens vergeet te vermelden.

Mijn offertes zijn

  • kosteloos: ik stuur je geen factuur als ik geen waarde heb geleverd.
  • vrijblijvend: je zit nergens aan vast voordat je mijn voorstel hebt aanvaard.
  • uniek: dit aanbod geldt alleen voor deze specifieke klus.
  • eenmalig: in de toekomst is de berekening mogelijk anders.
  • persoonsgebonden: dit aanbod geldt alleen voor jou en is niet overdraagbaar aan een andere persoon of onderneming.
  • Tijdelijk: het aanbod in mijn offerte is 30 dagen geldig.

Levering

Ik lever mijn teksten en andere producten aan via email, meestal in een Google Doc. Als je dat per se anders wilt, geef het dan van tevoren even aan. Als het kan, houd ik natuurlijk rekening met je wensen.

Mocht je tussentijds de overeenkomst willen stopzetten, om wat voor reden dan ook, dan kan dat natuurlijk. Het werk dat ik er tot dan toe heb ingestopt, bereken ik naar redelijkheid en factureer ik.

Feedback

Het is in het belang van ons allebei dat het feedbackproces zo soepel mogelijk verloopt. Toen ik pas begon met freelancen ontdekte ik dat de keren dat er eindeloos heen en weer gepingpongd moest worden over de tekst, nogal ten koste ging van de eindkwaliteit. Daarom probeer ik het zoveel mogelijk te stroomlijnen.

Bij al mijn teksten is standaard één feedbackronde inbegrepen. Als je daarna iets gewijzigd wilt hebben, breng ik dat apart in rekening. Meestal valt die rekening overigens wel mee, dus neem gewoon even contact op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Eén feedbackronde houdt in dat je alle feedback intern verzamelt en in één document, schriftelijk dus, naar me stuurt. Ik probeer hiermee vooral te voorkomen dat ik met verschillende (tegenstrijdige) feedback van verschillende mensen in een organisatie te maken krijg.

Je kan in mijn Google-document suggesties aanbrengen, dat maakt het vaak wat eenvoudiger om feedbackback over te brengen. Maar je mag wat mij betreft ook alles in een mailtje verzamelen en opsturen. Vaak bel ik na ontvangst van je feedback nog even om alles door te lopen, zodat ik zeker weet dat we op één lijn zitten.

Rechten

Ik heb het recht om me te beroepen op mijn auteursrecht, maar na betalen van de factuur krijg jij natuurlijk het recht om te publiceren voor het doel dat we hebben afgesproken. Als je mijn teksten op een andere manier wilt gebruiken dan afgesproken, dan is daar een nieuwe schriftelijke overeenkomst voor nodig.

Vrijwaring

Het is mijn werk om me zo grondig mogelijk te verdiepen en in te lezen om jouw bedrijf of organisatie goed te leren kennen. Maar ik heb natuurlijk niet jouw inhoudelijke expertise. Tegenover mijn plicht om zorgvuldig te zijn, staat dan ook jouw plicht om me eerlijk en volledig te informeren en mijn teksten zorgvuldig te controleren op inhoudelijke onjuistheden en onzorgvuldigheden.

Jouw plicht om te controleren op onjuistheden betekent dus ook dat je eventueel daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid aanvaardt. Met andere woorden: als opdrachtgever vrijwaar je mij en mijn onderneming tegen iedere vorm van aansprakelijkheid op grond van de huidige en toekomstige wetgeving.

Betaling

Ik factureer digitaal, via email. Bij opdrachten onder de €1000,- factureer ik vooraf en begint het werk na ontvangst van het totaalbedrag. Bij opdrachten vanaf €1000,- is een aanbetalingsregeling van 50% mogelijk. In dat geval factureer ik voor aanvang 50% van het totaalbedrag, en begint het werk na ontvangst van de aanbetaling. De restfactuur verstuur ik na of tegelijk met het afleveren van het eindproduct.

Het gefactureerde bedrag dien je uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum over te maken. Volgens de Nederlandse wet heb ik het recht om meteen na verstrijken van die datum incassokosten te rekenen. Die bedragen minimaal €40 (plus wettelijke rente) en zijn voor niemand leuk.

Maar laten we het een beetje gezellig houden: als jij om wat voor reden dan ook betalingsproblemen hebt en je bent hier eerlijk/duidelijk over, dan kijken we samen naar een oplossing.

Geschillen

Het moge duidelijk zijn dat ik mijn uiterste best doe om een beetje een relaxte peer te zijn als het op dit soort dingen aankomt. Maar mocht het onverhoopt toch uitdraaien op ellende, dan is de bevoegde rechter natuurlijk een rechter in Nederland. Ook als jij in het buitenland bent gevestigd. Ook is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Tot slot heb ik geen idee wat het Weens Koopverdrag precies is, maar ik doe er niet aan mee. De toepassing van het Weens Koopverdag is bij dezen dus uitgesloten. Dat je ’t even weet.

Mooi, dat is uit de weg. Aan de slag dan maar?

 

Yep yep!